//

Solberg gård

Solberg gård ligger på Brøttum i Ringsaker . Gården ligger på en topp, opp mot horisonten, 480 moh med flott utsikt over Mjøsa.

Det er en gammel slektsgård, nevnt med bosetting i 1340 i Ringsakboka.

Gården har vært drevet på tradisjonelt vis med melkeproduksjon og skogsdrift som bærebjelker

and partner (where possible)intercourse? What is sildenafil?.

. Fram til ca 1970 var det sau og gris på gården.

Gården har ca. 1800 da produktiv skog, samt 320 daa fulldyrket og beiter.

I dag består gårdsdrifta av hjorteoppdrett, og noe skogsdrift.

 

 

//