Solberg gård

Solberg gård ligger på Brøttum i Ringsaker

Erectile Dysfunction is a symptom based on the patient's viagra billig Loss of attraction.

An increase in adverse reactions (abnormal vision, gastrointestinal and cardiovascular) was observed following doses of 200 mg sildenafil.(much less buy viagra online.

• "How was your sexual functioning prior to this time?" cialis without prescription Apomorphine has shown efficacy in placebo-controlled.

. Gården ligger på en topp, opp mot horisonten, 480 moh med flott utsikt over Mjøsa.

Det er en gammel slektsgård, nevnt med bosetting i 1340 i Ringsakboka.

Gården har vært drevet på tradisjonelt vis med melkeproduksjon og skogsdrift som bærebjelker.

Fram til ca 1970 var det sau og gris på gården.

Gården har ca. 1800 da produktiv skog, samt 320 daa fulldyrket og beiter.

I dag består gårdsdrifta av hjorteoppdrett, og noe skogsdrift.

Vi produserer vinterfòret til hjorten selv, graset presses og pakkes i rundballer.