Gårdsslakteriet

Vi har eget slakteri på gården, ferdigstilt i 2014. Slakteriet er godkjent for slakting og nedskjæring av mattilsynet. Vi har ”ovalt stempel” EFTA nr. 1777.

Hjorten avlives i hegnet, og transporteres rett til slakteriet. Det er svært viktig at dyret ikke påføres stress ifm avlivingen. Ved å avlive dyrene i deres kjente omgivelser sikrer vi oss at kjøttet får topp kvalitet uten stresspåvirkning.

Etter slakting blir slaktet med hjertet, lunger, lever, nyrer og milt kontrollert av veterinær fra mattilsynet, som godkjenner og stempler slaktet.

Slakteriet har eget skifterom, slakterom, 2 kjølerom, nedskjæringsrom og fryseri. 

Kjøttet vakuumeres og merkes med egne etiketter før det legges til modning/mørning på eget kjølerom.

Kvernet kjøtt fryses inn umiddelbart.