//

 

Solberg gård

Solberg gård ligger på Brøttum i Ringsaker.

Gården ligger på en topp, opp mot horisonten, 480 moh med flott utsikt over Mjøsa.

Det er en gammel slektsgård, nevnt med bosetting i 1340 i Ringsakboka.

Gården har vært drevet på tradisjonelt vis med melkeproduksjon og skogsdrift som bærebjelker.

Fram til ca 1970 var det sau og gris på gården.

Gården har ca. 1900 da produktiv skog, samt 320 daa fulldyrket og beiter.

I dag består gårdsdrifta av hjorteoppdrett, og skogsdrift.

Vi produserer vinterfòret til hjorten selv, graset presses og pakkes i rundballer.

 

 

 

//