Hjorteoppdrett

Hjorteoppdrettet ble startet i 2011.  Vi har gjerdet inn ca. 230 daa beiter og gammel kulturmark som hjorten disponerer. Beitene er delt i 2 hegn som beites vekselsvis. Hjorten går fritt ute i hegnet hele året.

Fòringplassen er gjerdet inn med plank og ledegjerder, slik at dyra kan samles inn og ledes inn i håndteringsanlegget som er bygget inne i det gamle fjøset. Om vinteren fòres det med grovfòr/rundballer, samt tilskuddsfòr som sikrer at dyra får alle vitaminer/mineraler de trenger.

Vi har ca. 70 hinder, samt bukker, åringsdyr og kalver i hegnet.

Det er i dag ca. 100 hjorteoppdrett i Norge, fordelt over hele landet.


Fakta om hjort

Hjorten er vanlig utbredt over store deler av Europa og Nord-Amerika. Norsk hjort (Cervus elaphus atlanticus) er en av mange underarter.

Utbredelsesområdet til den norske hjorten dekker hele Sør-Norge opp til Nordland, men store bestander finner vi kun på Vestlandet og stedvis i Sør-Trøndelag. Hunndyret kalles kolle eller hind, og hanndyret kalles bukk. På Østlandet kalles også hjorten for kronhjort.   

Mer fakta om hjort